Kategorier
Afholdte foredrag Foredrag

Kierkegaard og fællesskab?

Torsdag den 23. februar, kl. 19.30 

Anne Louise Nielsen, Ph.d. og Post.doc.

Foredraget undersøger subjektivitetens tænker Kierkegaards forståelse af ’fællesskab’ på både et æstetisk, etisk og religiøst plan og spørger endvidere, hvad det kunne have at sige os i nutidens etiske vækkelser såsom klimakampen.

”Subjektivitetens tænker” Søren Kierkegaard opfattes oftest som negativt afgrænset mod fællesskabet. I lyset af ’klimakamp’, etisk vækkelse og kriser af forskellig art, samt en senmodernitet der sætter pluralitet og fragmentering som grundvilkår, vil det i foredraget blive udfoldet, hvorfor Kierkegaards begreb om fællesskab alligevel har noget vigtigt at sige os.

Via nedslag i forfatterskabet indkredser foredraget Kierkegaards tanke om fællesskab på både et æstetisk, etisk og religiøst plan. Eksempelvis må hans fremhævelse af begreber som fordobling, ironi og tilbagekaldelse – foruden at være kritisk vendt mod den hegelske tanke om en ukompliceret omsætning mellem det indre og det ydre – tænkes med ind i et begreb om fællesskab. Hvordan håndterer man den vedblivende konflikt/fordobling mellem ens egen holdning til klimakampen og den man forventes at have i fællesskabet?

Et andet eksempel er betydningen af den revolutionsbevidsthed, som endnu lå tilgængelig på Kierkegaards tid. Hvordan kan en sådan bevidsthed ytre sig i en meget kontrolleret nutid? Foredraget giver således et bud på, hvordan Kierkegaards fællesskabsbegreb med fordel kan tænkes ind i nutidens etiske vækkelser.

Tid og sted:

Torsdag den 23. februar, kl. 19.30

Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 og Njalsgade 76, auditorie 9A-0-01.