Samarbejdspartnere

Samarbejdsaftale mellem Søren Kierkegaard Selskabet og Dansk Magisterforening
Formålet med samarbejdet mellem Søren Kierkegaard Selskabet (SKS) og Dansk
Magisterforening (DM) er, at Selskabet tilbyder faglig inspiration til DMs medlemmer og DM tilbyder administrativ støtte til SKS.
Konkret betyder det, at DMs medlemmer kan tilmelde sig de 8 foredrag om Kierkegaards liv og værk, som Selskabet almindeligvis udbyder hvert år. DMs medlemmer kan tilmelde sig hver enkelt foredrag via DMs sekretariat. Navnene på de tilmeldte sendes videre til Selskabet inden foredragsaftenen. Selskabet registrerer så det antal, der faktuelt har deltaget i foredragsaftenerne. DM betaler for de medlemmer, der faktuelt har deltaget i foredragene. For tiden udgør det 50 DKK pr foredrag. Afregning fra DM til Selskabet sker en gang om året i begyndelsen af juni, hvor Selskabet oplyser DM om det antal af deres medlemmer, der faktuelt har deltaget i foredragene i hele det pågældende år.
2018 vil dog være en undtagelse idet Selskabet har 70 års jubilæum den 5. maj. Derfor vil der være tale om 9 foredrag dette år. DM har tilbudt at sponsorere et beløb på 5000 DKK til jubilæet og Selskabet leverer til gengæld gratis foredrag til DMs medlemmer i hele 2018.

Søren Kierkegaard Selskabets foredrag.
I Selskabets regi afholdes som sagt 8 foredrag om året på Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, Søndre Campus (KUA). Programmet annonceres med en præsentation af de enkelte foredrag og foredragsholdere to gange årligt på forsiden af Selskabets hjemmeside. Tid og sted fremgår af programmet.
Foredragene foregår sidste torsdag i måneden fra januar-maj og september-november.
De enkelte foredrag starter kl. 19:30 og varer cirka 45 minutter. Herefter er der en pause på 20 minutter – med mulighed for at købe en forfriskning i universitetets kantine – med en efterfølgende diskussion på cirka 45 minutter. Almindeligvis afsluttes aftenen kl. 21:30.
Det er vigtigt for selskabet, at foredragene har den højeste faglighed og repræsenterer den ypperste tænkning inden for forskning i Kierkegaards værk og samtidigt er forståelig for alle og enhver.

DMs administrative støtte til Selskabet.
DM støtter Selskabet med at vedligeholde og opdatere Selskabets hjemmeside og med grafisk opsætning af materiale heriblandt plakater, der annoncerer selskabets foredrag. Deadline for levering af forlæg til den grafiske opsætning af selskabets plakater, der annoncerer semesterets foredrag, er 1. juni og 1. januar til DMs sekretariat.
Til brug for DMs egen hjemmeside, skal derudover foreligge en omtale af foredragene, som max må fylde 245 tegn inkl. mellemrum pr foredrag.

Gensidig annoncering.
I samarbejdsaftalen indgår desuden, at DM og Selskabet gør gensidigt opmærksom på samarbejdet. DM gør opmærksom på Selskabets arrangementer og aktiviteter på deres hjemmeside under ‘fagligt forum’. Selskabet henviser til DM som samarbejdspartner under menuen ‘Samarbejdspartnere’ på deres hjemmeside. DM og SKS mødes mindst en gang om året.
Denne aftale kan opsiges af begge parter med en måneds varsel.

Dorothea Glöckner
Formand

/

For Dansk Magisterforening
Christian Bülow Beck
Marketingdirektør