Om Søren Kierkegaard Selskabet

Søren Kierkegaard Selskabet (SKS) blev grundlagt i 1948 med det formål at øge interessen for Kierkegaard og at formidle Søren Kierkegaards værk. Jf. vedtægterne er det selskabets formål, “at vække og videreudvikle interessen for Søren Kierkegaards værk og fremme Søren-Kierkegaard-studier”. Med sine aktiviteter henvender Selskabet sig til interesserede i såvel den brede befolkning som i det akademiske regi. Med andre ord er Selskabet til for alle, der har interesse i Søren Kierkegaards liv og tænkning. Selskabet afholder mindst otte foredrag om året hovedsageligt på dansk ved danske oplægsholdere. I øjeblikket fokuseres især på Kierkegaards aktualitet og på forfatterskabets betydning for en bred vifte af videnskabelige og kunstneriske fag. Du kan finde det aktuelle program og en oversigt over allerede afholdte foredrag siden 1948 under Arkiv (link følger senere).
Selskabet har været med til at fremme Kierkegaardforskningen såvel i Danmark som internationalt. Det var for eksempel med afsæt i Selskabet at Søren Kierkegaard Biblioteket, der nu befinder sig på Søren Kierkegaard Forskningscenteret (www.skc.ku.dk), blev grundlagt. Selskabet har siden sin grundlæggelse i 1948 udgivet flere rækker af publikationer, der kan læses under Arkiv. Du kan læse mere om Selskabets historie under Arkiv. I 1988 blev der indgået et samarbejde mellem SKS og Institut for Systematisk Teologi på Københavns Universitet og en Afdeling for Søren Kierkegaardforskning blev oprettet. Med midler fra Grundforskningsfonden blev der efterfølgende i 1994 oprettet et selvstændigt Center for Søren Kierkegaardforskningen i Danmark: SKC (www.skc.ku). I dag er SKC centrum for den fremmeste internationale Kierkegaardforskning.
Søren Kierkegaard Selskabet samarbejder med andre selskaber og institutioner, der har interesse i i udbredelsen af kendskabet til Kierkegaard. I det hele tager forsøger selskabet at åbne en dialog mellem den aktuelle kirkegaardforskning og tematikker inden for filosof, teologi, litteratur, psykologi etc.