Foredrag 1948-1999

Den følgende oversigt indeholder de foredrag, der er blevet holdt i Søren Kierkegaard Selskabet, fra dets første sæson til i dag. Mange af foredragene er blevet trykt i Selskabets publikationsrækker Populære Skrifter og Kierkegaardiana, enkelte er blevet udgivet i andre sammenhænge, mens nogle kun har været tilgængelige for de tilstedeværende på selve foredragsaftenen. Oversigten er generelt struktureret efter tidspunkt, forfatter og foredragets titel eller emne, men som det vil fremgå, har det ikke været muligt at gøre oversigten fuldstændig. I nogle få tilfælde mangler blot en titel, mens der i andre tilfælde er tale om, at der ganske mangler oplysninger om foredragene i en hel sæson. Dette vil i så fald også fremgå af oversigten.

 

Oversigten er en ajourført version af den, der findes trykt i Studier i Stadier. Søren Kierkegaard Selskabets 50-års Jubilæum, udg. af Joakim Garff, Tonny Aagaard Olesen & Pia Søltoft, København: C.A. Reitzel, 1998.

 

 

Efteråret 1948/foråret 1949

September-oktober-november

Stud.theol. Niels Thulstrup afholdt 11 aftener studiekreds over Biskop Bohlins bog om Søren Kierkegaard.

 

28. Oktober

Kunstneraften: Skuespiller Svend Fridberg, operasangerinde Ruth Guldbæk, operasanger Frans Andersson og pianistinde fru Gylden læste uddrag fra ?De musikalsk-erotiske Stadier? og Stadier paa Livets Vei, samt opførte arier og duetter fra Mozarts operaer.

 

December-januar-februar

Professor F.J. Billeskov Jansen afholdt fem aftener studiekreds over Gjentagelsen.

 

Marts-april-maj

Professor N.H. Søe gennemgik Sygdommen til Døden over seks aftener.

 

Torsdag den 5. maj kl. 20.15:

Professor N.H. Søe: Subjektiviteten er Sandheden.

 

Efteråret 1949

Onsdag den 7. september kl. 20:

Professor George Catlin, England: Kierkegaard, Goethe og Gandhi.

 

Torsdag den 6. oktober kl. 20:

Kunstneraften: Poul Reumert læste op af Frygt og Bæven, Vexeldriften? og et udvalg af Diapsalmata.

 

Torsdag den 3. november:

Professor Valter Lindström, Åbo: Hvorledes Stadiernes Kierkegaard blev Kirkestormer.

 

Fredag den 4. november:

Professor Valter Lindström, Åbo: Kjerlighedens Gjerninger.

 

Foråret 1950

Mandag den 6. februar kl. 20:

Professor Paulus Svendsen: Søren Kierkegaard og Digtekunsten.

 

Marts:

Professor Regin Prenter: Kierkegaards og Sartres Opfattelse af Friheden.

Den 19. maj kl. 20.15:

Seminarielærer Erik Schmidt Petersen: Hvordan aktiviserer vi Interessen for Kierkegaard?

 

Efteråret 1950

Den 14. og 28. september og den 12. og 26. oktober kl. 20:

Professor, dr.phil. F.J. Billeskov Jansen: Den litterære Kunst hos Søren Kierkegaard.

 

Fra november til januar 1951:

Lektor, mag.art. Aage Henriksen: Stadier paa Livets Vei med særligt Henblik paa

‘Skyldig? – ikke skyldig?’

 

Foråret 1951

Professor, dr.theol. N.H. Søe: Gennemgang af Begrebet Angest og Sygdommen til Døden.

 

Efteråret 1951

Onsdagene den 17. og 31. oktober, den 28. november og den 12. december kl. 20:

Dr.phil. Gregor Malantschuk: Indførelse i Søren Kierkegaards Forfatterskab.

 

Onsdag den 14. november kl. 20:

Sognepræst Carl Weltzer: Kierkegaard og Grundtvig.

 

Foråret 1952

Den 22. januar kl. 19.30:

Pater, mag.art. H. Ross S.J.: Kierkegaard og katolicismen.

 

Den 6. marts kl. 20:

Professor, dr.theol. N.H. Søe: Indøvelse i Christendom.

 

Den 20. marts kl. 20:

Cand.theol. Niels Thulstrup: Kierkegaard og Hamann.

 

Efteråret 1952

Den 16. oktober kl. 20:

Lektor, dr.theol. Johannes Sløk: Søren Kierkegaard og Platon

 

Den 20. november kl. 20:

Forfatter Ejnar Thomassen: Dostojevski og Kierkegaard.

 

Den 30. oktober kl. 20:

Psykoanalytiker, cand.polyt. Erik Carstens: Kierkegaard og Freud.

 

Den 4. december kl. 20:

Professor, dr.phil. F.J. Billeskov Jansen: Kierkegaard – Paludan-Müller – Heiberg.

 

Foråret 1953

Torsdag den 12. februar kl. 20:

Pastor Villads Christensen: Søren Kierkegaards personlige Stilling til Kristendom.

 

Torsdag den 12. marts kl. 20:

Dr.phil. Gregor Malantschuk: Søren Kierkegaard som eksperimenterende Psykolog.

 

Torsdag den 9. april kl. 20:

Cand.theol. Niels Thulstrup: Søren Kierkegaard som Brevskriver.

 

Torsdag den 7. maj kl. 20:

Professor, dr.theol. K.E. Løgstrup: Nogle Bemærkninger om Søren Kierkegaards Kristendomsforstaaelse.

 

Efteråret 1953

[Oplysninger mangler]

 

Foråret 1954

Den 21. januar:

Professor, dr.theol. Johan B. Hygen, Oslo: Forløsning i Kunsten og Religionen.

 

Den 11. februar:

Professor, dr. Paul L. Holmer, Minneapolis: Kierkegaard and Logic.

 

Den 24. februar:

Grundtvig-Selskabet indbyder Søren Kierkegaard Selskabets medlemmer til at overvære

stiftprovst, dr.theol. H. Høirup: Begrebet Menighed hos Grundtvig og Kierkegaard.

 

Den 18. marts:

Pastor, dr.theol. Per Lønning, Bergen: En typologisk Oversigt over Kierkegaard-Fortolkningens Historie.

 

Den 26. april:

Cand.mag. Arild Christensen: Om Søren Kierkegaards Løsning af det Ondes Problem.

 

Efteråret 1954

Den 23. september, 7. og 21. oktober og 11. november:

Professor, dr.phil. F.J. Billeskov Jansen: Hovedtrækkene i Enten-Eller.

 

Foråret 1955

[Oplysninger mangler]

 

Efteråret 1955

Den 10.-17. august: International Kierkegaard-kongres på Metro-Annexet med følgende hovedtalere:

Den 11. kl. 10:

Professor, dr. Walter Rest: Text- und Kommentierungsprobleme Søren Kierkegaard betreffend.

Den 12. kl. 10:

Professor, dr. Hermann Diem: Kierkegaards Hinterlassenschaft an die Theologie.

Den 12. kl. 15:

 Adjunkt Niels Thulstrup: Die dänische Voraussetzungen Kierkegaards.

Den 13. kl. 10:

 Professor, dr. Valter Lindström: Die Theologie der Nachfolge von Søren Kierkegaard.

Den 15. kl. 10:

Professor, dr. Pierre Mesnard: Kierkegaard en France.

Den 15. kl. 15:

Professor, dr. Johannes Sløk: Das existenzphilosophische Motiv im Denken Kierkegaards.

Den 16. kl. 10:

 Reverend T.H. Croxall D.D.: Kierkegaard and England.

Den 16. kl. 15:

Professor, dr. Cornelio Fabro: Le catholicisme en face de Kierkegaard.

 

Den 11. november:

Stort arrangement i foredragssalen på Nationalmuseet med musik og oplæsning. Professor P.G. Lindhardt talte om kirkekampen.

 

Foråret 1956

Torsdag den 8. marts kl. 20:

Forstanderen for pastoralseminariet, pastor L. Brøndum: Kjerlighedens Gjerninger.

 

Torsdag den 5. og 19. april kl. 20:

Dr.phil. Gregor Malantschuk: Søren Kierkegaards kristendomsforstaaelse og hans modifikationer af

det kristelige belyst ud fra Indøvelse i Christendom

 

Torsdag den 26. april kl. 20:

Lektor, dr.theol. Johannes Sløk: Kierkegaard og Luther.

 

Efteråret 1956

[Oplysninger mangler]

 

Foråret 1957

[Oplysninger mangler]

 

Efteråret 1957

Torsdag den 26. september kl. 20:

Dr. Carl Saggau: Omkring Søren Kierkegaards brud med Regine Olsen.

 

Torsdag den 31. oktober kl. 20:

Adjunkt, cand.theol. Niels Thulstrup: Problemer i forbindelse med kommentering af

Søren Kierkegaard-tekster.

 

Torsdag den 5. dec. kl. 20:

Dr. phil. Gregor Malantschuk: Søren Kierkegaard og Poul Martin Møller.

 

Foråret 1958

Torsdag den 16. januar kl. 20.15:

Pastor Villads Christensen: Søren Kierkegaard i lys af Shakespeares Hamlet.

 

Torsdag den 20. og 27. februar kl. 20:

Professor, dr.theol. N.H. Søe: Grundbegreber hos Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 20. marts kl. 20:

Bibliotekar, cand.theol. Børge Diderichsen: Problemer i forbindelse med oversættelse af

Søren Kierkegaard-tekster.

 

Efteråret 1958

[Oplysninger mangler]

 

Foråret 1959

Torsdag den 19. februar kl. 20:

Pastor Villads Christensen: Kierkegaards Kærlighedstragedie.

 

Torsdag den 12. marts kl. 20:

Dr.phil. Julius Schousboe: Kierkegaards Billedsprog.

 

Onsdag den 8. april kl. 20:

Mr. Lee M. Capel: Socrates in ‘The Concept of Irony’.

 

Torsdag den 23. april kl. 20:

Cand.theol. M. Mikulová Thulstrup: Nogle berøringspunkter mellem Kierkegaard og mystikerne.

 

Efteråret 1959

Torsdag den 17. september kl. 20:

Læge Carl Jørgensen: Kierkegaards etiske livssyn.

 

Torsdag den 15. oktober kl. 20:

Professor, dr. Howard Hong: Community and the Individual.

 

Torsdag den 12. november kl. 20:

Adjunkt Niels Thulstrup: Kierkegaard og den tyske idealisme.

 

Torsdag den 3. december kl. 20:

Dr.phil. Gregor Malantschuk: Selvets dialektik hos Kierkegaard.

 

Foråret 1960

Torsdag den 28. januar kl. 20.15:

Pastor Villads Christensen: Hvorfor Søren Kierkegaard ikke blev Præst.

 

Efteråret 1960

[Oplysninger mangler]

 

Foråret 1961

Torsdag den 26. januar kl. 20.15

Pastor Villads Christensen: Melankoli og Humor hos Kierkegaard.

 

Torsdag den 16. februar, 2. og 16. marts og 6. april kl. 20:

Dr.phil. Gregor Malantschuk: Gennemgang af Begrebet Angest.

 

Torsdag den 20. april kl. 20:

Cand.theol. Marie Mikulová Thulstrup: Kierkegaard og Johann Arndt.

 

Efteråret 1961

[Oplysninger mangler]

 

Foråret 1962

Torsdag den 5. april:

Cand.mag. Arild Christensen: De oprindelige Træk i Kierkegaards Forfatter- og Tænkerpersonlighed.

 

Efteråret 1962

Torsdag den 20. september kl. 20:

Pastor Niels Thulstrup: Udgivelse af Søren Kierkegaards hidtil utrykte optegnelser.

 

Torsdag den 11. oktober kl. 20:

Docent, dr.phil. Lars Bejerholm: Kierkegaard og Sverige.

 

Torsdag den 1. november kl. 20:

Pastor, dr.theol. Henning Schröer: Kierkegaards opbyggelige Taler og Kirkens moderne Forkyndelse.

 

Torsdag den 29. november kl. 20:

Dr.phil. Gregor Malantschuk: Kierkegaard om Kategorien den Enkelte og Fremtiden.

 

Foråret 1963

Fredag den 25. januar kl. 19.30:

Lektor Niels Thulstrup: Kierkegaards Holdning til de danske Hegelianere belyst ved hans Udkast

‘Striden mellem den gamle og den nye Sæbekielder’.

 

Torsdag den 21. marts kl. 20.15:

Pastor Villads Christensen: Søren Kierkegaard som kristelig Kunstner.

 

Torsdag den 4. april kl. 20.15:

Professor, dr.theol. P.G. Lindhardt: Subjektiviteten er Sandheden – fortolket af danske Teologer.

 

Søndag den 5. maj kl. 20:

Mindegudstjeneste i Christiansborg Slotskirke ved professor, dr. theol. N.H. Søe

og pastor Villads Christensen.

 

Mandag den 6. maj kl. 20:

Professor, dr.phil. Paulus Svendsen, Oslo: Forelæsning om Søren Kierkegaard

i Københavns Universitets Festsal.

 

Efteråret 1963

Torsdag den 19. september, 17. oktober og 14. november kl. 20:

Adjunkt, dr.phil. Gregor Malantschuk: Skriftet Gjentagelsen, dets Struktur og Idé.

 

Torsdag den 12. december kl. 20:

Cand.mag. Arild Christensen: Kierkegaard og Plutarch, Bemærkninger om Kierkegaard som Læser.

 

Foråret 1964

Torsdag den 30. januar kl. 20.15:

Pastor Villads Christensen: Søren Kierkegaards ydre og indre Menneske.

 

Torsdag den 5. marts kl. 20:

Cand.theol. Johannes Møllehave: Skyldbegrebet hos Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 2. april kl. 20:

Pastor Jørgen Schultz: Poesi og Virkelighed.

 

Torsdag den 16. april kl. 20:

Pastor O. Lund Pallesen: Guden i Tiden – en kritisk Randbemærkning

til Kierkegaards Forstaaelse af Inkarnationen.

 

Tirsdag den 5. maj:

Sammenkomst hos ‘Josty’ i Frederiksberg Have med foredrag.

Regensprovst, professor, dr. phil. Søren Holm: Græciteten – med og uden Hensyn til Søren Kierkegaard.

 

Efteråret 1964

Torsdag den 17. september kl. 20:

Docent, dr.phil. Lars Bejerholm: Søren Kierkegaards Logik.

 

Torsdag den 15. oktober kl. 20:

Stud.theol. Sv. Aa. Nielsen: Søren Kierkegaard og Regensen.

 

Torsdag den 12. november kl. 20:

Domprovst, dr.theol. Valter Lindström: Kierkegaards gudsbild, några antydningar.

 

Torsdag den 10. december kl. 20:

Dr.phil. H.M. Junghans: Søren Kierkegaard og Tyskland i Dag.

 

Foråret 1965

Torsdag den 28. januar kl. 20:

Cand.mag. Arild Christensen: Det kierkegaardske Apriori.

 

Torsdag den 25. februar kl. 20:

Amanuensis, cand.theol. Jørgen K. Bukdahl: Lighedstanken hos Kierkegaard.

 

Torsdag den 18. marts kl. 20:

Stud.theol. Lars Tjalve: Paul Tillichs Kritik af Kierkegaards Aabenbaringsbegreb i Efterskriftet.

 

Torsdag den 8. april kl. 20:

Professor, dr.phil. Winfield H. Nagley: Irony in Kierkegaard’s ‘Diapsalmata’.

 

Torsdag den 5. maj kl. 20:

Adjunkt, dr.phil. Gregor Malantschuk: Begrebet Erindring og dets Aspekter i Kierkegaards Forfatterskab.

 

Efteråret 1965

Torsdag den 7. oktober kl. 20:

Lektor Niels Thulstrup: Kierkegaard i Rollen som hegeliansk Filosofihistoriker.

 

Torsdag den 28. oktober kl. 20:

Dr.phil. Gregor Malantschuk: Digter eller Præst, Konflikten bag Kierkegaards litterære Virksomhed.

 

Torsdag den 11. og fredag den 26. november kl. 20:

Professor, dr.phil. F.J. Billeskov Jansen: Gennemgang af Paludan-Müllers Adam Homo med benyttelse af hans nye, kommenterede udgave for Dansklærerforeningen (Gyldendal).

 

Torsdag den 9. december kl. 20:

Forevisning af en engelsk Film om Kierkegaards København.

 

Foråret 1966

Torsdag den 20. januar kl. 20:

Dr.phil. Gregor Malantschuk: Enkelte træk fra Kierkegaards psykologi.

 

Torsdag den 17. februar kl. 20.15:

Cand.theol. Marie Mikulová Thulstrup: Kierkegaard og den platoniske ‘theoria’.

 

Torsdag den 17. marts kl. 20.15:

Pastor Emil Larsen: Søren Kierkegaard og ‘Foreningen af Kristne i Kjøbenhavn’.

 

Torsdag den 14. april kl. 20.15:

Professor, dr. Howard V. Hong: Biography and Thought.

 

Torsdag den 5. maj:

Udflugt til Fredensborg med foredrag.

Lektor, dr.phil. J. Steenberg: Kulturlivet i Fredensborg paa Kierkegaards Tid.

 

Efteråret 1966

Fredag den 2. september kl. 20:

Professor, dr.phil. B. Delfgaauw: Kierkegaard i Holland.

Torsdag den 13. oktober kl. 20:

Biskop, dr.theol. H. Fuglsang-Damgaard: Pascals Gudsbegreb.

 

Torsdag den 10. november kl. 20:

Kandidatstipendiat, cand.mag. Kresten Nordentoft: Ambivalens, lidt om Kierkegaard som Psykolog.

 

Foråret 1967

Torsdag den 26. januar kl. 20:

Dr. med. Carl Jørgensen: Søren Kierkegaards Skuffelser.

 

Torsdag den 23. februar kl. 20:

Pastor Jørgen Schultz: Om Gudsrelationen hos Kierkegaard.

 

Torsdag den 13. april kl. 20:

Pastor Villads Christensen: Eneboeren Søren Kierkegaard.

 

Fredag den 5. maj:

Udflugt med foredrag..

Professor, dr.phil. Steffen Steffensen: Kierkegaard og Hamann.

 

Efteråret 1967

Torsdag den 28. september kl. 20:

Pastor O. Lund Pallesen: Apostelbegrebet i Kierkegaards kristendomssyn.

 

Torsdag den 26. oktober kl. 20:

Pastor Svend Aage Nielsen: Assessor Wilhelms dom over Kierkegaards forfatterskab:

Det etiske stadium er det højeste.

 

Torsdag den 30. november kl. 20:

Forskningsstipendiat, dr.phil. Gregor Malantschuk: Begrebet det ‘Collaterale’ hos Sibbern og Kierkegaard.

 

Foråret 1968

Torsdag den 25. januar kl. 20:

Amanuensis, cand.theol. Jørgen K. Bukdahl: Olesens Larsens Kierkegaard-tolkning.

 

Torsdag den 29. februar kl. 20.15:

Pater F. Florin: Kristi guddommelighed ifølge Kierkegaard.

 

Torsdag den 21. marts, kl. 20.15:

Docent, dr. Thure Stenström: Søren Kierkegaard og den franske eksistentialisme.

 

Torsdag den 18. april, kl. 20.15:

Lektor, cand.theol. Jørgen Pedersen: Søren Kierkegaard og den augustinske tradition.

Efteråret 1968

Torsdag den 26. september.

Professor dr.phil. Søren Holm: “Findes “den religiøse undtagelse” i græciteten?”

 

Torsdag den 31. oktober

Stud.mag. Ove Kreisberg: “Kierkegaard og Holberg”.

 

Torsdag den 28. november.

Statsaut. rev. William Mortensen: “Søren Kierkegaards fingerpeg til klaring af nogle problemer for en lægmand i vor tid”.

 

Foråret 1969

Torsdag den 23. januar kl. 20.15:

Cand.theol. Marie Mikulová Thulstrup: Søren Kierkegaard og naturvidenskaben.

 

Torsdag den 27. februar kl. 20.15:

Læge Carl Jørgensen: Vilhelm Grønbech og Kierkegaard. En foreløbig meddelelse.

 

Torsdag den 27. marts kl. 20.15:

Professor, dr.theol. N.H. Søe: Fra min rejse i Japan.

 

Mandag den 5. maj:

Udflugt til Ottevejshuset i Grib Skov og Nøddebo kro med foredrag.

Sognepræst Emanuel Skjoldager: Med Søren Kierkegaard i Nordsjælland.

 

Efteråret 1969

Torsdag den 30. oktober kl. 20:

Professor, dr.phil. Povl Johs. Jensen: Sokrates.

 

Torsdag den 20. november kl. 20:

Dr. A. Cortese, Triest: Guds navn i Søren Kierkegaards forfatterskab.

 

Torsdag den 4. december kl. 20:

Forskningsstipendiat, dr.phil. Gregor Malantschuk: Professor K.E. Løgstrups opgør med Kierkegaard.

 

Foråret 1970

Torsdag den 29. januar kl. 20.15:

Professor, dr.phil. F.J. Billeskov Jansen: Søren Kierkegaard og eftertiden.

 

Torsdag den 19. marts kl. 20:

Afdelingsingeniør Arne Jeppesen: Søren Kierkegaard og Niels Bohrs komplementaritetsteori.

 

Torsdag den 7. april kl. 16:

Professor Paul L. Holmer, USA: Kierkegaard and Wittgenstein.

 

Torsdag den 9. april kl. 20:

Professor Paul L. Holmer, USA: Kierkegaard and the Nature of Concept.

 

Efteråret 1970

Torsdag den 24. september kl. 20:

Rektor Howard Johnson, USA: Kierkegaard and the Church.

 

Torsdag den 29. oktober kl. 20:

Professor, dr.phil. Steffen Steffensen: Kierkegaard og romantismen.

 

Torsdag den 19. november kl. 20:

Forfatter H.P. Rohde: Mottoets hemmelige budskab. Et rids af Kierkegaard og Chateaubriand.

 

Foråret 1971

Torsdag den 28. januar kl. 20.15:

Overlæge, dr.med. Ib Ostenfeld: Bidrag til Søren Kierkegaards psykologi.

 

Torsdag den 25. marts kl. 20:

Forskningsstipendiat, dr.phil. Gregor Malantschuk: Problemer omkring den relative og den absolutte frihed hos Søren Kierkegaard.

 

Onsdag den 5. maj:

Udflugt til Gilleleje med foredrag.

Emanuel Skjoldager: Søren Kierkegaard og Gilleleje

 

Efteråret 1971

Torsdag den 23. september kl. 20:

Cand.theol. Paul Müller: Det sokratiske indenfor det kristelige

med særligt henblik på Philosophiske Smuler?.

 

Torsdag den 14. oktober kl. 20:

Forfatter H.P. Rohde: Kierkegaard, Pückler-Muskau og Chateaubriand.

 

Torsdag den 25. november kl. 20:

Biskop Thyge V. Kragh: Er jysk lune en nøgle til forståelse af Søren Kierkegaards forfatterskab.

 

Foråret 1972

Torsdag den 27. januar kl. 20.15:

Professor, dr.theol. Niels Thulstrup: Kierkegaard alfabetisk.

 

Torsdag den 24. februar kl. 20:

Overlæge, dr.med. Gunnar F. Jørgensen: Den etiske opfattelse hos Kierkegaard og Sartre.

 

Torsdag den 23. marts kl. 20:

Forskningsstipendiat Rune A. Engebretsen: Søren Kierkegaard og nogle aspekter i moderne tysk litteratur.

 

Fredag den 5. maj:

Udflugt til Carls-Sø i Hestehaven og til hotel Leidersdorff i Hillerød med foredrag.

Forfatter Jørgen Bukdahl: Kierkegaardske reflekser hos Georg Brandes, Christen Kold

og Bjørnstjerne Bjørnson.

 

Efteråret 1972

Torsdag den 28. september kl. 20.15:

Pastor Johannes Møllehave: ‘Om at være’ belyst ved en sammenligning mellem Sygdommen til Døden

og Kjerlighedens Gjerninger.

 

Torsdag den 26. oktober kl. 20.15:

Amanuensis Kresten Nordentoft: Kierkegaards psykologi? – et oplæg ud fra foredragsholderens

netop udkomne bog Kierkegaards Psykologi.

 

Torsdag den 30. november kl. 20.15:

Forskningsstipendiat, dr.phil. Gregor Malantschuk: Begrebernes immanens og transcendens hos

Søren Kierkegaard.

 

Foråret 1973

Torsdag den 25. januar kl. 20.15:

Professor Howard V. Hong, USA: The Comic, Irony and Humor.

 

Torsdag den 22. februar kl. 20:

Pastor Marie M. Thulstrup: Søren Kierkegaard og mystik – Nogle resultater af en undersøgelse.

 

Torsdag den 22. marts kl. 20:

Professor Steffen Steffensen: Søren Kierkegaard som anmelder og fru Gyllembourg.

 

Lørdag den 5. maj kl. 19:

Festlig sammenkomst i anledning Selskabets 25 års jubilæum med foredrag.

Pastor Emanuel Skjoldager: Søren Kierkegaard og Lyngby

Festtale: Professor, dr.theol. N.H. Søe

 

Efteråret 1973

Torsdag den 27. september kl. 20:

Lektor, cand.theol. Poul Müller: Introduktion til Kjerlighedens Gjerninger.

 

Torsdag den 25. oktober kl. 20:

Overlæge, dr.med. Erling Jacobsen: Kierkegaards ‘religiøse’ standpunkt og dybdepsykologien.

 

Torsdag den 29. november kl. 20:

Forskningsstipendiat, dr.phil. Gregor Malantschuk: Søren Kierkegaards syn på det sociale og det politiske.

 

Foråret 1974

Torsdag den 24. januar kl. 20.15:

Mag.art. Uffe Andreasen: Poul Møller med særligt henblik på Kierkegaard.

 

Torsdag den 21. februar kl. 20:

Pastor Hilbert Skjøt-Pedersen: Efter Gilleleje – et debatoplæg.

 

Torsdag den 28. marts kl. 20:

Lektor, cand.theol. Paul Müller: Introduktion til Kjerlighedens Gjerninger 2. Følge.

 

Søndag den 5. maj kl. 19.30:

Sammenkomst i Allégade 10 med foredrag.

Professor, dr.phil. Helge Hultberg: Steffens og Kierkegaard.

 

Efteråret 1974

Torsdag den 26. september kl. 20.15:

Pastor Marie M. Thulstrup: Kierkegaards og kirkefædrenes kristendomssyn.

 

Torsdag den 31. oktober kl. 20.15:

Professor Steffen Steffensen: Kierkegaard og nihilismen.

 

Torsdag den 28. november kl. 20.15:

Professor, dr.phil. Povl Johs. Jensen: Søren Kierkegaards syn på demokrati.

 

Foråret 1975

Torsdag den 30. januar:

Mag.art. Niels Barfoed: Don Juan-motivet hos Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 27. februar, kl. 20:

Dr. James W. Thomasson, Washington: ‘Interest’ and ‘Uncertainty’ in a Theory of Knowledge: Kierkegaard’s Response to Hegel.

 

Torsdag den 10. april, kl. 20:

Lektor Jørgen Pedersen: Praktisk gudserkendelse og kontemplation hos Søren Kierkegaard.

 

5. maj kl. 19:

Sammenkomst på Lottenborg med foredrag.

Lektor Leo Hjortsø: Søren Kierkegaards dialog med Platon.

 

Efteråret 1975

Torsdag den 25. september kl. 20:

Stud.mag. Poul Lübcke: Tidsbegrebet i Søren Kierkegaards pseudonyme forfatterskab.

Torsdag den 30. oktober kl. 20:

Professor, dr.phil. Povl Johs. Jensen: Kierkegaard og Sokrates.

 

Torsdag den 27. november kl. 20:

Dr.phil. Gregor Malantschuk: Søren Kierkegaards syn på mand og kvinde.

 

Foråret 1976

Torsdag den 29. januar kl. 20.15:

Professor, dr.theol. Niels Thulstrup: Søren Kierkegaards jagt efter en nål i en høstak.

 

Torsdag den 26. februar kl. 20:

Professor, dr.theol. Thure Stenström: Søren Kierkegaard og Torgny Segerstedt d. æ..

 

Torsdag den 25. marts kl. 20:

Professor, dr.phil. F.J. Billeskov Jansen: Humoren i det 19. årh.s danske litteratur.

 

Den 5. maj kl. 19:

Sammenkomst på restaurant Lottenborg med foredrag.

Lektor, dr.phil. Niels Kofoed: Mytebegrebet hos Søren Kierkegaard.

 

Efteråret 1976

Torsdag den 23. september kl. 20:

Dr.phil. Gregor Malantschuk: Trin i uendelighedens bevægelse hos Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 28. oktober kl. 20:

Professor, dr.theol. Niels Thulstrup: Søren Kierkegaards sokratiske funktion for filosoffer og teologer

i det 20. århundrede.

 

Torsdag den 25. november kl. 20:

Pastor Emanuel Skjoldager: Hvorfor blev Kierkegaard ikke Grundtvigianer.

 

Foråret 1977

Torsdag den 27. januar kl. 20.15:

Professor, dr.phil. Helge Hultberg: Søren Kierkegaard og Rasmus Nielsen.

 

Tirsdag den 24. februar kl. 20:

Professor F.J. Billeskov Jansen taler.

 

Torsdag den 24. marts kl. 20:

Professor Alistair Hannay, Trondheim: Søren Kierkegaard og Kant om begrebet næstekærlighed.

 

5. maj kl. 19:

Sammenkomst på restaurant Lottenborg med foredrag.

Pastor Johannes Møllehave: H.C. Andersen og Søren Kierkegaard.

 

Efteråret 1977

Torsdag den 29. september kl. 20:

Professor, dr. Howard Hong: Søren Kierkegaard arbejde i USA.

 

Torsdag den 27. oktober kl. 20:

Professor, dr. Wilhelm Anz: Die Rezeption Kierkegaards in der dialektischen Theologie

und der Existenzphilosophie.

 

Torsdag den 24. november kl. 20:

Docent. dr.phil. Anne E. Jensen: Søren Kierkegaard og teatret.

 

Foråret 1978

Torsdag den 26. januar kl. 20.15:

Dr.phil. Gregor Malantschuk: Den aktuelle problematik i Søren Kierkegaards Frygt og Bæven.

 

Torsdag den 23. februar kl. 20:

Professor George L. Stengren, Central Michigan University, USA: Kierkegaard og Thomism.

 

Torsdag den 30. marts kl. 20:

Professor, dr.phil. Karsten Friis-Johansen: Søren Kierkegaard og det tragiske.

 

Den 5. maj kl. 19:

Sammenkomst på restaurant Lottenborg.

Efter spisning er der oplæsning af Søren Kierkegaard tekster ved skuespilleren Walt Rosenberg.

 

Efteråret 1978

Tirsdag den 19. september kl. 15.15:

Professor, dr. Helmut Fahrenbach, Tübingen: Kierkegaards Bedeutung für die heutige Philosophie.

 

Torsdag den 28. september kl. 20:

Dr.phil. Ole Thyssen: Hvem skabte det skabte menneske?

 

Torsdag den 26. oktober kl. 20:

Cand.mag. Merete Jørgensen: Søren Kierkegaard som kritiker.

 

Torsdag den 30. november kl. 20:

Professor, dr.phil. Steffen Steffensen: Søren Kierkegaards kunstneriske fremstillingsform

og hans forhold til det tyske sprog.

Foråret 1979

Torsdag den 25. januar kl. 20.15:

Lektor, cand.theol. Jørgen Pedersen: Sider af Gregor Malantschuks forfatterskab.

 

Torsdag den 22. februar kl. 20:

Pastor, cand.theol. Marie Mikulová Thulstrup: Aktualiteten af Kierkegaards korrektiver.

 

Torsdag den 5. april kl. 20:

Pastor, dr.theol. Regin Prenter: Søren Kierkegaard og Luther.

 

Den 5. maj kl. 19:

Sammenkomst på restaurant Lottenborg med foredrag.

Professor, dr.phil. F.J. Billeskov Jansen: Søren Kierkegaard og Adam Oehlenschläger.

 

Efteråret 1979

Torsdag den 27. september kl. 20:

Professor, dr.phil. Paulus Svendsen: Søren Kierkegaard og Norge.

 

Torsdag den 25. oktober kl. 20:

Pastor Jørgen Schultz: Søren Kierkegaards ‘Øieblikket’.

 

Torsdag den 8. november kl. 20:

Domprovst, dr.theol. Valter Lindström: Den første trosartikel i Kierkegaards forfatterskab.

 

Torsdag den 15. november kl. 20:

Professor George L. Stengren: Om tvivlen hos den unge Søren Kierkegaard.

Søren Kierkegaard og Descartes.

 

Foråret 1980

Torsdag den 31. januar kl. 20.15:

Mag.art. Uffe Andreasen: Corsaren.

 

Torsdag den 28. februar kl. 20:

Lektor Grete Børsand Heyerdahl: Ideologi og kærlighed

– Adornos kritik af Kierkegaards Kjerlighedens Gjerninger.

 

Torsdag den 13. marts kl. 20:

Docent, dr. H. Deuser: Den sene Kierkegaard.

 

Den 5. maj kl. 19:

Sammenkomst på restaurant Lottenborg med foredrag.

Professor, dr. Steffen Steffensen: Kierkegaards indvirkning på tysk digtning i det 20. århundrede.

 

Efteråret 1980

Torsdag den 4. september kl. 20:

Forfatter H.P. Rohde: Betydningen af Kierkegaards bibliotek for Kierkegaard-forskningen.

 

Torsdag den 2. oktober kl. 20:

Mag.art. Poul Lübcke: Kierkegaards mulighedsteori. (Begreberne: mulighed, virkelighed og nødvendighed

Philosophiske Smuler og Sygdommen til Døden).

 

Torsdag den 6. november kl. 20:

Professor, dr.theol. Johannes Sløk: Da Kierkegaard tav.

 

Foråret 1981

Torsdag den 29. januar kl. 20.15:

Professor, dr.phil. Helge Hultberg: Jakob Knudsen og Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 5. marts kl. 19.30:

Fassbinders film Angst æder sjæle op vistes, herefter foredrag.

Generalsekretær, pastor cand.theol. N.J. Cappelørn: Angst æder sjæle – håb føder ånd.

Fassbinders film kierkegaardsk set.

 

Torsdag den 2. april kl. 20:

Lektor Sophia Scopetéa: Kierkegaard og Aristoteles.

 

Den 5. maj kl. 20:

Sammenkomst på Hotel 3 Falke med foredrag.

Lektor, cand.mag. Andreas Simonsen: Humanisme og kristendom

med særligt henblik på Sokrates og Kierkegaard.

 

Efteråret 1981

Torsdag den 24. september kl. 20:

Dr.theol. Wolfdietrich v. Kloeden: Begrebet evighed hos Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 29. oktober kl. 20:

Dr. Julia Watkin: Kierkegaard og problemet Adler.

 

Torsdag den 12. november kl. 20:

Dr.theol. Valter Lindström: Diskussionen om den ‘sidste’ Kierkegaard.

 

Foråret 1982

Torsdag den 28. januar kl. 20.15:

Professor, dr.theol. P.G. Lindhardt: Vartov-reaktioner 1854-1856 på det kierkegaardske opgør.

 

Torsdag den 25. februar kl. 20:

Lektor, cand.theol. Paul Müller: Begrebet ‘det Opbyggelige’ hos Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 25. marts kl. 20:

Lærer Jørn Østergaard Christensen: Dagspressens reaktion på Kierkegaards angreb i ‘Øieblikket’.

 

Efteråret 1982

Torsdag den 30. september kl. 20:

Forfatteren Henrik Stangerup: Oplæg på grundlag af titlen: Kierkegaard – en besat forfatter.

 

Torsdag den 28. oktober kl. 20:

Sceneinstruktør Wladimir Herman: ?Kierkegaards sidste dage.

 

Torsdag den 25. november kl. 20:

Lektor, dr.theol. Peter Kemp: H.B. Vergote og Mark Taylor

– den evige strid mellem Kierkegaard og Hegel.

 

Foråret 1983

Torsdag den 27. januar kl. 19.45:

Professor, dr.phil. Karsten Friis Johansen: Søren Kierkegaard og den græske dialektik

gentagelse og erindring.

 

Torsdag den 24. februar kl. 20:

Professor, dr.phil. F.J. Billeskov Jansen: Søren Kierkegaard som fortæller.

 

Torsdag den 24. marts kl. 20:

Lektor, cand.theol. Jørgen Pedersen: Traditionsarv og problemstillinger i romantikken

og hos Søren Kierkegaard. Nogle aspekter.

 

Torsdag den 5. maj kl. 20:

Forstander, cand.theol. Knud Hansen: Eneren, eksistensen og springet.

 

Efteråret 1983

Torsdag den 29. sebtember kl. 20:

Mag.art. Birgit Bertung: Har Søren Kierkegaard foregrebet Karen Blixens og Suzanne Brøggers kvindesyn?

 

Torsdag den 24. november kl. 20:

Mag.art. Arne Grøn: Kierkegaard, Sartre – og Hegel.

 

Foråret 1984

Torsdag den 26. januar kl. 20:

Lektor Jørgen Hass: Kierkegaard og kunsten at blive virkelig.

 

Torsdag den 23. februar kl. 20:

Lektor Erik A. Nielsen: Kierkegaard, Poe, Dostojevskij.

 

Torsdag den 29. marts kl. 20:

Pater Sixtus Scholtens: Med Kierkegaard til Auschwitz.

 

Torsdag den 3. maj kl. 20:

Professor, dr. Per Lønning: Å korrigeres av Kierkegaards ‘Correctiv’.

 

Efteråret 1984

Torsdag den 27. september kl. 20:

Dr. Christa Kühnhold: Springet hos Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 25. oktober kl. 20:

Professor, Ph.d. Alastair Hannay: Begrebet ‘Aand’ og ‘Jeg’ i Søren Kierkegaards tænkning.

 

Torsdag den 29. november kl. 20:

Pastor Kjeld Holm: Lidenskab og livsmod. Træk af en Kierkegaard-inspiration.

 

Foråret 1985

Torsdag den 24. januar kl. 20:

Forfatter Suzanne Brøgger: Min beskæftigelse med Kierkegaard.

 

Torsdag den 28. februar kl. 20:

Professor, dr.phil. Helge Hultberg: Humor hos Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 28. marts kl. 20:

Lektor, cand.theol. Paul Müller taler.

 

Søndag den 5. maj:

Skuespilleren Erik Mørk læste op af Kierkegaards værker.

 

Efteråret 1985

Torsdag den 26. september kl. 20:

Mag.art. Poul Lübcke: Den indirekte meddelelse hos Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 31. oktober kl. 20:

Sognepræst Søren Krarup: Den anti-totalitære Kierkegaard.

 

Torsdag den 28. november kl. 20:

Professor Karstein Hopland: Gives der en rasjonalistisk smule hos Søren Kierkegaard?

 

Foråret 1986

Torsdag den 30. januar kl. 20:

Lektor, dr.theol. H.C. Wind: Kierkegaard og Habermas med særligt henblik på kommunikationsproblemet.

 

Torsdag den 27. februar kl. 20:

Mag.art. Jørgen Dehs: Om ‘Forførerens Dagbog’.

 

Torsdag den 20. marts kl. 20:

Chefredaktør Ejvind Larsen: Kierkegaard, Grundtvig og nihilismen.

 

Torsdag den 17. april kl. 20:

Lektor, dr.theol. Jan Lindhardt: Kierkegaard og retorikken.

 

Mandag den 5. maj kl. 20:

Forfatter Benny Andersen: Causeri over mit forhold til Kierkegaard.

 

Efteråret 1986

Torsdag den 25. september kl. 20:

Lektor Eberhard Harbsmeier: Søren Kierkegaard og Rudolf Bultmann.

 

Torsdag den 30. oktober kl. 20:

Sognepræst Johannes Møllehave: Om tidsbegrebet hos Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 27. november kl. 20:

Lektor, dr.theol. Søren Nordentoft: Shakespeares Hamlet og Søren Kierkegaard.

 

Foråret 1987

Torsdag den 29. januar kl. 20:

Lektor, dr.phil. Johan de Mylius: Om nødvendigheden af et litterært Kierkegaard-studium.

 

Torsdag den 26. februar kl. 20:

Cand.theol. Joakim Garff: Søren Kierkegaard – fiktionens filosof.

 

Torsdag den 26. marts kl. 20:

Pastor Otto Bertelsen: Kierkegaard og Grundtvig.

 

Tirsdag den 5. maj kl. 20:

Forfatter Poul Ørum: Den normale angst og den neurotiske.

 

Efteråret 1987

Torsdag den 24. september kl. 20:

Cand.phil. Birgit Bertung: Kierkegaards ‘kvindepolitik’ i nutidigt perspektiv.

 

Torsdag den 29. oktober kl. 20:

Lektor, dr.theol. Svend Bjerg: Kierkegaards fortælling.

 

Torsdag den 26. november kl. 20:

Domprovst Rudolph Arendt: Søren Kierkegaard og det første bud.

 

Foråret 1988

Torsdag den 28. januar kl. 20:

Professor, dr.theol. Jens Glebe-Møller: Wittgenstein og Kierkegaard?.

 

Torsdag den 25. februar kl. 20:

Mag.art. Ole Morsing: Lidenskab, bevidsthed, gentagelse

– et forsøg på at genlæse Søren Kierkegaards forfatterskab som en helhed.

 

Torsdag den 24. marts kl. 20:

Overlæge, dr.med. Thorkil Vanggaard: Kierkegaard og psykiatrien.

 

Den 5. maj 1988:

Professor Svend Erik Stybe: Anarkismen, Kierkegaard og Stirner.

 

Den 26. juni-1. juli:

Kierkegaard-konference på Grundtvigs Højskole i Hillerød.

 

Efteråret 1988

Torsdag den 29. september, kl. 20:

Kandidatstipensiat, mag.art. Lars Erslev Andersen taler.

 

Torsdag den 27. oktober, kl. 20:

Heidi og Leif Bork Hansen: Maskineriets intrigante Hemmenlighed?.

 

Torsdag den 24. november kl. 20:

Cand.theol. Joakim Garff: Kierkegaard og naturvidenskaben.

 

Foråret 1989

Torsdag den 26. januar kl. 20:

Lektor Carl Henrik Koch: En flue på Hegels udødelige næse eller om den unge A.P. Adler.

 

Torsdag den 23. februar kl. 20:

Lic.phil. Johnny Kondrup: Søren Kierkegaard og Georg Brandes.

 

Torsdag den 30. marts kl. 20:

Adjunkt Carl Kähler: Kierkegaards begreb om tro?.

 

Den 5. maj kl. 20.:

Fødselsdagsmøde på ‘Josty’ med foredrag og lysbilleder.

Professor, dr.phil. Helge Hultberg: Søren Kierkegaard på vrangen.

 

Efteråret 1989

Torsdag den 28. september kl. 19.30:

Mag.art. Jens Staubrand: Kierkegaards Don Juan.

 

Torsdag den 26. oktober kl. 19.30

Højskoleforstander, mag.art. Jørgen Carlsen: Filosofiens fortrædeligheder

– om refleksion og eksistens hos Hegel og Kierkegaard.

 

Torsdag den 30. november kl. 19.30:

Kandidatstipendiat, cand.theol. Sanne Grunnet: Ironi og kritik – om F. Schlegel og Kierkegaard.

 

Foråret 1990

Torsdag den 25. januar kl. 19.30:

Kandidatstipendiat, cand.theol. Søren Jensen: Frederik Helveg og Kierkegaard

– en Grundtvigianers Kierkegaard-reception.

 

Torsdag den 22. februar kl. 19.30:

Mag.art. Susanne Dahl: Kierkegaards litterære metode med særligt henblik på Gjentagelsen.

 

Torsdag den 29. marts kl. 19.30:

Højskoleforstander, mag.art. Grethe Rostbøll: Det eksistentielle som livsholdning

– noget om hvordan man underviser den unge, uforberedte læser i Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 26. april kl. 19.30:

Skuespiller Bendt Rothe: Oplæsning fra Gjentagelsen

og ‘Hvad vi lære af Lilierne paa Marken og af Himmelens Fugle’.

 

Efteråret 1990

Torsdag den 27. september kl. 19.30:

Sognepræst, cand.theol. Arne Hvid: Overvejelser over Søren Kierkegaards forhold

til folkestyre og demokrati.

 

Torsdag den 25. oktober kl. 19.30:

Professor, dr.theol. Peter Kemp: Sprog og tavshed hos Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 29. november kl. 19.30:

Dr. Julia Watkin: Kierkegaards Gud og Hawkings Univers.

 

Foråret 1991

Torsdag den 31. januar kl. 19.30:

Docent, dr.phil. Ole Thomsen: Kierkegaard – en græker med øje for det lette.

 

Torsdag den 28. februar kl. 19.30:

Professor, dr. Bruce H. Kirmmse: Kierkegaard, jødedom og jøderne.

 

Torsdag den 21. marts kl. 19.30:

Cand.mag. Niels Henningsen: Kierkegaard og Sokratesfiguren.

 

Søndag den 5. maj kl. 20:

Instruktøren og forfatteren Sam Besekow: Oplæsning fra Søren Kierkegaards Frygt og Bæven.

 

Efteråret 1991

Torsdag den 26. september kl. 19.30:

Stud.mag. Isak Winkel Holm: Kierkegaard som idiosynkratiker.

 

Torsdag den 31. oktober kl. 19.30:

Seniorstipendiat Anders Moe Rasmussen: Kierkegaard i kontekst.

En nyvurdering af Kierkegaards forhold til den tyske idealisme.

 

Torsdag den 28. november kl. 19.30:

Lektor, mag.art. Niels Thomassen: Søren Kierkegaards begreb om lykke.

 

Foråret 1992

Torsdag den 30. januar kl. 19.30:

Cand.theol. Katrine Lilleør: Kierkegaard og H.C. Andersen.

 

Torsdag den 27. februar kl. 19.30:

Dipl.soc.pol. Hermann Schmid: Kierkegaards Antigone.

 

Torsdag den 26. marts kl. 19.30:

Professor Thure Stenström, Uppsala: Ingemar Hedenius och Søren Kierkegaard – ett kärleksförhållande.

 

Torsdag den 30. april kl. 19.30:

Lektor, mag.art. Finn Frandsen: Søren Kierkegaards forord – en filosofisk-litterær analyse.

 

Efteråret 1992

Torsdag den 24. september kl. 19.30:

Lektor, mag.art. Poul Lübcke: Filosofi og teologi: Kierkegaards dimisprædiken.

 

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30:

Professor, dr.phil. Hans Jørgen Schanz: Hegel og Kierkegaard aktuelt.

 

Torsdag den 26. november kl. 19.30:

Professor, lic.phil. Finn Hauberg Mortensen: Kierkegaard i Japan – fra Brandt til Buddha.

 

Søndag den 29. november kl. 20:

Første-opførelse af orgelversionen af den amerikanske komponist Samuel Barbers korværk

Prayers Of Kierkegaard.

Indledning og præsentation ved mag.art. Jens Staubrand.

Kort foredrag ved lektor cand.theol. Jørgen I. Jensen

Oplæsning af Kierkegaard tekster ved kgl. skuespiller Poul Hüttel, under musikalsk ledsagelse af

organist Jens E. Christensen og Camerata-Koret.

 

Foråret 1993

Torsdag den 28. januar kl. 19.30:

Lektor, dr.phil. Wilfried Greve: Assessor Wilhelm og Anti-Climacus.

 

Torsdag den 18. februar kl. 19.30:

Kritiker, mag.art. ph.d. Poul Erik Tøjner: Kierkegaard som tekst.

 

Torsdag den 25. marts kl. 19.30:

Professor, dr.phil. Sven Aage Jørgensen: Sokrates receptionen hos Hamann og Kierkegaard.

 

Torsdag den 29. april kl. 19.30:

Professor, dr.phil. Johan de Mylius: Modernitetens spor

– Kierkegaards opgør med H.C. Andersen som romanforfatter.

 

Efteråret 1993

Torsdag den 30. september kl. 19.30:

Lektor, mag.art. Jørgen Hass: Kierkegaard og Nietzsche.

 

Torsdag den 28. oktober kl. 19.30:

Professor, dr.phil. Per Øhrgaard: Kierkegaard og Villy Sørensen.

 

Torsdag den 25. november kl. 19.30:

Højskolelærer Fritz Norlan: Kierkegaard og Henrik Ibsen.

 

Foråret 1994

Torsdag den 27. januar kl. 19.30:

Oversætter Gisela Perlet, Rostock: Kierkegaard i DDR.

 

Torsdag den 24. februar kl. 19.30:

Professor Alastair Hannay: Kierkegaard og den angelsachsiske filosofiske tradition.

 

Torsdag den 24. marts kl. 19.30:

Lektor Jacques Caron: Kierkegaard i den frankofone verden.

 

Torsdag den 28. april kl. 19.30:

Alex Fryszmann: Kierkegaard og Dostojevskij i den russiske tradition.

 

Efteråret 1994

Torsdag den 29. september kl. 19.30:

Undervisningsassistent, cand.theol. Pia Søltoft: Pligten mod sig selv og pligten mod den anden.

Om Kant og Kierkegaard.

Torsdag den 27. oktober kl. 19.30:

Professor, dr.phil. Lars-Henrik Schmidt: Kierkegaards øjeblik – en interpretation.

 

Torsdag den 24. november kl. 19.30:

Lektor, cand.phil. Flemming Harrits: Tid og historie i Søren Kierkegaards

og Walter Benjamins forfatterskab.

 

Foråret 1995

Torsdag den 26. januar kl. 19.30:

Dr. Heiko Schulz: Begejstringens kollisioner. Nogle etiske problemer i Kierkegaards Frygt og Bæven.

 

Torsdag den 23. februar kl. 19.30:

Lektor, mag.art. Arne Grøn: At læse Kierkegaard filosofisk.

 

Torsdag den 30. marts kl. 19.30:

Mag.art. Birgit Bertung: At læse Kierkegaard logisk.

 

Torsdag den 27. april kl. 19.30:

Forskningslektor, lic.theol. Joakim Garff: At læse Kierkegaard bio-grafisk.

 

Efteråret 1995

Torsdag den 28. september kl. 19.30:

Dr. Marilyn Gaye Piety: Kierkegaards rationalitetsbegreb.

 

Torsdag den 26. oktober kl. 19.30:

Cand.theol. Dorothea Glöckner: Frihedens fremmedhed.

 

Torsdag den 30. november kl. 19.30:

Dr.theol. Anders Kingo: Det opbyggeliges forudsætning og dialektik.

 

Foråret 1996

Torsdag den 25. januar kl. 19.30:

Forskningsstipendiat, cand.theol. Poul Götke: Det Moderne som ‘Opløsningens Tid’.

 

Torsdag den 29. februar kl. 19.30:

Forskningsleder, cand.theol. Niels Jørgen Cappelørn: Den inderligste af alle Gudstjenester.

 

Torsdag den 28. marts kl. 19.30:

Docent, dr.theol. H.C. Wind: Anerkendelse. Hos Hegel og i dag.

 

Torsdag den 23. maj kl. 19.30:

Lektor, cand.theol. Jørgen I. Jensen: Hvorfor Kierkegaard i 90’erne?

 

Efteråret 1996

Tirsdag den 24. september kl. 19.30:

Lektor, mag.art. Jørgen Dehs: I anledning af en genudgivelse: Adornos Kierkegaardbog.

 

Torsdag den 24. oktober kl. 19.30:

Lektor, cand.theol. Eberhard Harbsmeier: Inderlighed.

 

Torsdag den 21. november kl. 19.30:

Forfatter, cand.theol. Johannes Møllehave: Kierkegaard og Shakespeare.

 

Foråret 1997

Torsdag den 30. januar kl. 19.30:

Lektor, dr. Bruce H. Kirmmse: Myndighedens forsvinden: Kierkegaard og politik.

 

Torsdag den 13. februar kl. 19.30:

Mag.art. Bronislaw Swiderski: At leve på polsk med Kierkegaard. Et illegitimt forhold?

 

Torsdag den 20. marts kl. 19.30:

Forskningsassistent, cand.mag. Tonny Aagaard Olesen: Den komiske patos.

 

Torsdag den 24. april kl. 19.30:

Cand.mag. Jacob Bøggild: Kierkegaard og Nietzsche og slavemoralen.

 

Efteråret 1997

Torsdag den 25. september kl. 19.30:

Cand.mag. Bjarne Troelsen: At leve poetisk. – Æstetik og dannelse hos den unge Søren Kierkegaard.

 

Torsdag den 30. oktober kl. 19.30:

Mag.art. Isak Winkel Holm: Kierkegaards poetik.

 

Torsdag den 27. november kl. 19.30:

Sognepræst, cand.theol. Leif Bork Hansen: En mislighed i Efterskriftet.

 

Foråret 1998

Torsdag den 26. februar kl. 19.30:

Lektor i dramaturgi, cand.mag. Janne Risum: ‘Maskens fatale øjeblik’. Kierkegaards teater.

 

Torsdag den 26. marts kl. 19.30:

Ph.d. i filosofi, Begonya Sàez Tajafuerce, Barcelona: Kierkegaard og den erotiske retorik.

 

Torsdag den 30. april kl. 19.30:

Professor, mag.art. Arno Victor Nielsen, Bergen: Kierkegaard og det musikalsk erotiske.

 

Torsdag den 28. maj kl. 19.30:

Adjunkt, mag.art. Ragni Linnet: Betragteren er i billedet. Kierkegaards billedsyn.

 

Efteråret 1998

Torsdag den 10. september kl. 20.00

Særarrangement: Øjeblikket – Teaterforestilling på Snoreloftet

 

Torsdag den 24. september kl. 19.30:

Cand.theol. Søren Bruun: Om ‘Begrebet Angest’: Kierkegaards pseudonyme strategi

 

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30:

Cand.mag. Peter Tudvad: Den politiske konservator: “Katastrophen i 48”

 

Torsdag den 29. oktober kl. 19.30:

Ph.d.-stipendiat Safet Bektovic: Uendelighedens dobbeltbevægelse: Kierkegaard og sufismen

 

Foråret 1999

Torsdag den 28. januar kl. 19.30: 

Finn Jacobi: Er Kierkegaard livsfornægtende?

 

Torsdag den 25. februar kl. 19.30:

Prof., dr.theol. Peter Widmann: Kierkegaard og forkyndelsesteorien i dette årh.

 

Torsdag den 25. marts kl. 19.30:

Forfatter, cand.scient. Flemming Chr. Nielsen: Flugten til Amerika

 

Torsdag den 29. april kl. 19.30:

Forskningsadjunkt, cand.theol. Pia Søltoft: Hiin Anden

 

Torsdag den 27. maj kl. 19.30

Oskar Borgman Hansen: Søren Kierkegaard og Hegel: Eksistens og spekulation

 

Efteråret 1999

Søndag den 5. september kl. 18.30

Særarrangement: Kierkegaards København (foredrag og guidet tur i indre by)

 

Torsdag den 30. september kl. 19.30:

Lektor Jørgen Husted: Det etiske ifølge Kierkegaard

 

Torsdag den 28. oktober kl. 19.30:

Adjunkt Bo Kampmann Walter: “Øieblikket” (en litterær-filosofisk rundtur)

 

Torsdag den 25. november kl. 19.30:

Dipl.soc.pol., ph.d. Hermann Schmid: Geni og dæmoni