Kategorier
Foredrag Kommende foredrag

Kierkegaard og ledelse

Torsdag, den 30. maj, kl. 19.30

Foredrag v/Kirstine Andersen, cand.phil, forfatter, foredragsholder og konsulent.

Foredrag om Søren Kierkegaards betydning på arbejdspladsen, baseret på foredragsholderens bestseller “Kierkegaard og Ledelse”. Foredraget dykker ned i de personlige og eksistentielle aspekter af ledelse og viser, hvordan Kierkegaards filosofi kan gøres relevant for nutidens arbejdsliv. Gennem Kirkegaards værker udforskes også den etiske fordring i ledelse, og hvordan den strækker sig ud over det individuelle og omfatter opgaven, fællesskabet og visionen for en arbejdsplads eller organisation.

Tid og sted:

Torsdag den 30. maj, kl. 19.30.

Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 og Njalsgade 76, auditorie 9A-0-01.

Kategorier
Foredrag Kommende foredrag

Kierkegaards Sokrates

Torsdag, den 25. april, kl. 19.30 

Foredrag v/ David Possen, ph.d., ekstern lektor ved Institut for Kommunikation

Foredraget viser Sokrates som en nøgleperson for Kierkegaard, men samtidig som en meget konstrueret figur, som Kierkegaard udvikler sin egen tænkning i forhold til. 

At Kierkegaard har et godt øje til Sokrates er ingen hemmelighed. Ikke mindst skriver Kierkegaard sit afsluttende teologiske speciale om ironiens mester, Sokrates, ved at forsøge at være så loyal som muligt over for den Sokrates, som trådte frem i historien. Men hvordan konstruerer Kierkegaard mere bevidst Sokrates som en figur, som han selv spiller bold opad gennem hele sit forfatterskab? Og hvilken forståelse af Sokrates har Kierkegaard hermed efterladt os?

Tid og sted:

Torsdag den 25. april, kl. 19.30.

Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 og Njalsgade 76, auditorie 9A-0-01.

Kategorier
Foredrag Kommende foredrag

Blicher og Kierkegaard

Torsdag, den 4. april, kl. 19. 30

Foredrag v/Henrik Ljungberg, lektor emeritus, forfatter til en række bøger om Blicher, Martin A. Hansen, Blixen samt bidragsyder til Encyklopædien.

Foredraget vil med udgangspunkt i forholdet mellem to store danske litterære skikkelser, nemlig Søren Kierkegaard og Steen Steensen Blicher vise, hvordan Kierkegaard er med til at give Blicher en fremskudt position i litteraturhistorien.

Samhørigheden mellem Steen Steensen Blicher og Søren Kierkegaard er litterær i betydningen, at Kierkegaard læser Blicher anderledes, end gængse litteraturhistoriske tekster gør det. Kierkegaard flytter Blicher frem i historien, gør ham banebrydende, så at sige. I mange menneskers øjne er Blicher “provins”, mens Kierkegaard er “verden”. Men Kierkegaard selv vender om på den forestilling.

Tid og sted:

Torsdag den 4. april, kl. 19.30.

Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 og Njalsgade 76, auditorie 9A-0-01.

Kategorier
Foredrag Kommende foredrag Næste foredrag

Martyrium og kristendom hos Kierkegaard

Torsdag den 29. februar, kl. 19.30 

Foredrag v/ Henrik Gade Jensen, filosof, præst, tidligere projektleder ved CEPOS og samfundsdebattør.

Søren Kierkegaard er en kristen tænker, men hans kristendomsforståelse er temmelig unik. Foredraget belyser kritisk, hvordan paradokset og martyriet ender med at være de eneste kendetegn for at være sand kristen hos Kierkegaard, og hvilke problemer dette fører med sig.

Kierkegaard gør det meget svært og reelt umuligt at være praktiserende kristen, fordi kravet til renhed eller sandhed bliver så store, så det kirkelige stødes bort som forlorent. Ifølge Kierkegaard er både den historiske Jesus såvel som virkningshistorien uden betydning for at kunne være kristen, og vi må kun tro på paradokset: at Gud blev menneske. I praksis bliver der for Kierkegaard kun martyriet og en omfattende negativistisk kritik tilbage.

Tid og sted:

Torsdag den 29. februar, kl. 19.30.

Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 og Njalsgade 76, auditorie 9A-0-01.

Kategorier
Foredrag Kommende foredrag

Troens perspektiv 

Torsdag den 25. januar, kl. 19.30 

Helle Møller-Jensen, sognepræst, ph.d. og Preben Kok, tidligere hospitals- og sognepræst og forfatter

De to oplægsholdere har sammen med Dr. Theol, Prof. Em. (Glasgow University) George Pattison, skrevet bogen om Kierkegaards Opbyggelige Taler: ”Troens Perspektiv” fra 2021. Med udgangspunkt i denne, koncentrerer de sig i aftenens foredrag om Kierkegaards beskrivelse af stolthed og fejhed, nemlig som to sider af samme sag. Det er op til os, hvordan vi vægter begge dele i de historier, vi fortæller om os selv. Spørgsmålet er dog, om der findes et alternativ til både stolthed og fejhed, og hvad det det i så fald kunne være? Foredraget illustrerer, hvordan Kierkegaards tanker om stolthed og fejhed kan genkendes i en nutidig sjælesørgerisk praksis.

Tid og sted:

Torsdag den 25. januar, kl. 19.30.

Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 og Njalsgade 76, auditorie 9A-0-01.

Kategorier
Foredrag Kommende foredrag

Kierkegaard og kærligheden: Elskov, angst og frihed

Torsdag den 30. november, kl. 19.30 

Elizabeth Xiao-An Li, phd., adjunkt i Etik og religionsfilosofi på Teologi, KU

Den romantiske kærlighed opleves ofte både som noget glædesfyldt, men også noget angstpræget. Denne tvetydighed kommer også til udtryk i filosofien, hvor kærligheden både karakteriseres som noget universelt, men også noget foranderligt; noget sammenholdende, men også adskillende; noget frigørende, men også afhængighedsskabende, og som noget selvopofrende, men også selvisk.

Dette foredrag undersøger derfor Kierkegaards syn på den romantiske kærlighed for at vise, hvordan denne kan bidrage til de nutidige filosofiske diskussioner. Der argumenteres for, at Kierkegaards behandling af kærligheden må forstås i lyset af hans angstbegreb. Gennem nedslag i Kierkegaards pseudonyme forfatterskab samt hans mange kærlighedsbreve til Regine Olsen vil foredraget indkredse Kierkegaards undersøgelse og brug af den romantiske kærlighed som et eksistens-begreb, der kan belyse vigtige aspekter af vores oplevelse af tilværelsens problematikker. 

Tid og sted:

Torsdag den 30. november, kl. 19.30.

Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 og Njalsgade 76, auditorie 9A-0-01.

Kategorier
Foredrag Kommende foredrag

Bekendelsens fænomenologi. Om libidinaliseringen af eksistensen hos Søren Kierkegaard.

Torsdag den 26. oktober, kl. 19.30 

Carsten Pallesen, dr. Theol., Lektor i Etik og religionsfilosofi på Teologi, KU 

Foredraget handler om Søren Kierkegaards æstetiske og religiøse skrifter ud fra det hovedsynspunkt som fremsættes i Enten-Eller, at det sanseliges sandhed sættes som ånd: ”Som Princip, som Kraft, som System i sig er Sandseligheden først sat ved Christendommen; jeg kunde endnu tilføie en Bestemmelse, der maaskee eftertrykkeligst viser hvad jeg mener; under Bestemmelse af Aand er Sandseligheden først sat ved Christendommen.” (EE, SKS2, 68). 

Denne tese skal belyses ud fra den kristne bekendelses formel: ”Den, der gør sandheden kommer til lyset” (Johannesevangeliet 3,21). At gøre sandheden betegner en uophørlig undersøgelse af den enkeltes tanker og begær med henblik på at verbalisere sjælens bevægelser.

Denne kristne sandhedspraksis fandt sin paradigmatiske skikkelse i Den tiende Bog i Augustins Bekendelser (397). Sammen med bl.a. receptionen af Kierkegaards værker blev Bekendelsernes tiende bog skelsættende for de filosofiske, litterære og teologiske opbrud i 1920erne i Marburg hos navne som M. Heidegger, R. Bultmann og E.Auerbach, som videreføres hos tænkere som Michel Foucault og Jacques Derrida. I det fjerde bind af Sexualitetens Historie, ”Kødets bekendelser” (2018) taler Foucault om en ”libidinalisering” af eksistensen hos Augustin.

Foredraget overvejer, om Kierkegaards æstetiske og religiøse produktion kan læses som en åndens og kødets fænomenologi, der har sin forudsætning i det kristne åndsbegreb.

Tid og sted:

Torsdag den 26. oktober, kl. 19.30.

Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 og Njalsgade 76, auditorie 9A-0-01

Kategorier
Foredrag Kommende foredrag Næste foredrag

Garff om ”Solisterne”

Torsdag den 28. september, kl. 19.30

Joakim Garff, lic.theol., leder af Søren Kierkegaard Centret og lektor Etik og religionsfilosofi på Teologi, KU

Joakim Garff kommer og præsenterer sin spritnye bog ”Solisterne”, som udkommer i selvsamme måned. Bogen handler om Søren Kierkegaard og H.C. Andersen, som i året 1849 oplever et rejseeventyr sammen på vej mod den evige stad, Rom, og hermed har mulighed for at udveksle om de allerstørste emner: kærligheden, angsten, den manglende anderkendelse, glæden, selvet, døden, det voksende pres for folkestyre, kristendommen og naturvidenskabens opkomst.

Tid og sted:

Torsdag den 28. september, kl. 19.30.

Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 og Njalsgade 76, auditorie 9A-0-01.

Kategorier
Foredrag Kommende foredrag

Kierkegaard som fænomenolog

TORSDAG DEN 28. APRIL 2022 KL. 19.30-21.00
KUA – Københavns Universitet Amager

Foredrag ved Pia Søltoft, ph.d. og sognepræst ved Esajas og Christians kirke

Kierkegaards metode i de pseudonyme såvel som i det opbyggelige værker kan ses som en særlig form for fænomenologi, der både har til hensigt at beskrive, vække genkendelse og aktivere læseren. Ingen af Kierkegaards beskrivelser af fx. kærlighed, angst, sorg, glæde eller fortvivlelse giver sig ud for at være empiriske registreringer af kendsgeringer.

På den anden side påberåber disse beskrivelser sig en almengydighed, der lader ane, at Kierkegaard alligevel mener, at han med sine beskrivelser formår at indfange en struktur, der ikke er bagvedliggende eller iboende i det enkelte fænomen, men konkret foreliggende og genopleves af hver enkelt af os hvergang vi fx elsker, ængstes, sørger, glæder os eller fortvivler.

Foredraget vil forsøge at indfange og belyse denne metode gennem en række nedslag i forfatterskabet.

Dato og klokkeslæt: Torsdag den 28. april, klokken 19.30
Sted: Søndre Campus (Københavns Universitet), Njalsgade 76 eller Karen Blixens Plads 16, auditorium 9A-0-01
Entrépris for ikke-medlemmer: 50 kroner
Mere information om Selskabet og dets virke: https://www.facebook.com/KierkegaardSelskabet/ og https://www.kierkegaardselskabet.dk/

Kategorier
Foredrag Kommende foredrag

Kierkegaard og katastrofen

“Da var det, at den store Jordrystelse indtraf, den frygtelige Omveltning, der pludselig paanødte mig en ny ufeilbarlig Fortolkningslov af samtlige Phænomener,” skriver den unge Søren Kierkegaard i den berømte “jordrystelsesoptegnelse”. I dette foredrag vil jeg ikke forsøge at gætte hvilken begivenhed der får Kierkegaard til at fortolke sin verden på en ny måde. Jeg vil i stedet fokusere på fortolkningsloven selv: hvad vil det sige at Kierkegaard — ikke bare i denne optegnelsen, men gennem hele sit forfatterskab — fortolker verden gennem katastrofens optik? Og hvordan gør det hans værker aktuelle i en moderne verden, hvor vi lever i skyggen af klimakatastrofen?

Torsdag den 30. januar, kl. 19.30, Københavns Universitet Amager, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 eller Njalsgade 76, auditorium 9A-0-01