Billeder af Kierkegaard

Der findes i modsætning til f.eks. Kierkegaards samtidige H.C. Andersen ingen fotografier af Søren Kierkegaard.

Der findes imidlertid en række skitser, tegninger, karikaturer og malerier af Kierkegaard, nogle mere kendte end andre.

Se her Det Kongelige Biblioteks online samling: Se udklip og billeder.

Hvad viser billederne af Søren Kierkegaard?

Der findes forskellige billeder af Søren Kierkegaard, der viser ham i forskellige aspekter. Nogle billeder viser ham som en dybt alvorlig og eftertænksom person, mens andre afbildninger af ham fremstår mere munter og legende.

Kierkegaards billeder viser en mand, der er klar til at tage fat på livets udfordringer, men også en mand, der ved, hvordan man skal nyde de små ting i livet. Kierkegaards billeder er et af de få vinduer, vi har til at iagttage ham som tænker og forfatter på.

Billederne giver os således endnu et indblik i, hvem Kierkegaard egentlig var og mere væsentligt: hvordan hans gemyt kan foranlediges med de idéer og tanker, hans værker omfavner.

Stik. W. 6305, Acc. 1924-305. Neg. 150809.