Referater og regnskaber

Herunder finder du i pdf seneste referater og regnskaber fra selskabets generalforsamlinger

 

Generalforsamling 2013

 

Generalforsamling 14. marts 2013 kl. 19.30

Lokale 147 på Det Teologiske Fakultet

a) Beretning fra formanden om Selskabets virksomhed i det forløbne år: Godkendt
b) Fremlæggelse af det reviderede regnskab:Godkendt med bemærkning om PFA-donation. Preben og Stine får orden på det.
c) Valg af bestyrelse: Udgået er Lotte Blicher Mørch, Trine Amalie Fogh Christensen og Thomas Fauth Hansen. Som nye medlemmer valgtes Iben Damgaard, Louise Crandal og Bjarke Mørkøre Hansen
d) Valg af revisor og en suppleant for denne: Kirsten Tølbøll Kramhøft og Per Klougart Mortensen.
e) Andre sager, der efter forslag af bestyrelsen eller af andre medlemmer ønskes behandlet. Indkomne forslag fra formanden: ”Jeg stiller forslag om, at vores foredragsrække fra 2014 følger kalenderåret. Således at medlemskab netop gælder et kalenderår. Endvidere foreslår jeg, at vi hæver prisen for medlemskab til 250,- ” Begge forslag vedtaget.

 

Generalforsamling 2014

Referat og regnskab

 

Generalforsamling 2013

Referat og regnskab

 

Generalforsamling 2012

Referat og regnskab

 

Generalforsamling 2011

Referat og regnskab

 

Generalforsamling 2010

Referat og regnskab

 

Generalforsamling 2009

Referat og regnskab

 

Generalforsamling 2008

Referat

Regnskab 2007

 

Generalforsamling 2007

Referat

Regnskab 2006