Kategorier
Foredrag

Indkaldelse til Generalforsamling i Søren Kierkegaard Selskabet 2024

Mandag den 22.april 2024 kl. 17.00

I lokale 6B.1.62 på SK Forskningscentret

Dagsorden:

1.                        Valg af dirigent

2.                        Formandens beretning

3.                        Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.                        Sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen

5.                        Valg af bestyrelse

5. a.                    Valg af bestyrelsen 2023/2024 (xx på genvalg)

6.                        Valg af revisor og suppleant for denne

Efter generalforsamlingen er der ordinært bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:

1.                        Godkendelse af dagsorden

2.                        Valg af referent

3.                        Bestyrelsen konstituerer sig

4.                        Opgavefordeling 2023-2024

4.a.                     Årshjulet samt faste rutiner

5.                        Kort status på DM

6.                        Kort status på SK-arrangement i Literaturhaus den 13/4, inkl. udgivelse samt fastlægge regler om fremtidige honorarer

7.                        Foredragsholdere til efterårssemester 2024   

8.                        Barcelona-seminar i København 2025

9.                        Kierkegaard-hus i København

10.                      Eventuelt.