Sådan bliver du medlem

Alle med interesse for Søren Kierkegaards liv, tænkning og værk er velkomne til at melde sig ind i Søren Kierkegaard Selskabet.

Kontingentet betales for 12 måneder ad gangen. Kontingentet gælder fra den måned, man har indmeldt sig og ét år frem. Et tolv måneders kontingent er fastsat til 250 DKK for ordinære medlemmer og 125 DKK for studerende og medlemmer bosat uden for Sjælland. For ikke-medlemmer kan der købes en billet til hvert enkelte foredrag og arrangement ved indgangen for 50 DKK.
Medlemskab giver gratis adgang til selskabets foredrag og arrangementer.
Kontingentet kan enten indbetales på reg. 1551, kontonr. 6471382 eller betales ved indgangen. Kvitteringen er bevis for medlemskabet og skal fremvises ved hvert arrangement.

I Selskabets regi afholdes 8 foredrag om året på Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, Søndre Campus (KUA). Programmet annonceres med en præsentation af de enkelte foredrag og foredragsholdere to gange årligt på forsiden af selskabets hjemmeside. Tid og sted fremgår af programmet.
Foredragene foregår (som regel) sidste torsdag i måneden fra januar-maj og september-november.
De enkelte foredrag starter kl. 19:30 og varer cirka 45 minutter. Herefter er der en pause på 15 minutter og en efterfølgende diskussion. Vi tilstræber at afslutte aftenen kl. 21:30.

Det er vigtigt for selskabet, at foredragene har den højeste faglighed og repræsenterer den ypperste tænkning inden for forskning i Kierkegaards værk og samtidigt er forståelig for alle og enhver.