Kategorier
Afholdte foredrag Foredrag

En kunstners liv med Kierkegaard

Maja Lisa Engelhardt vil i dette foredrag tale om hendes kunstneriske arbejde med de forskellige monotypier til Søren Kierkegaards Tre Gudelige Taler (1849). Monotypierne udkom i bogen: Søren Kierkegaard: Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen. Tre gudelige Taler, Kristeligt Dagblads Forlag 2010 / 2013.

Maja Lisa Engelhardt vil give et indblik i monotypiernes helt særegne verden og fortælle om, hvad Kierkegaard har betydet for hendes værk og liv. Foredraget bliver en helt personlig fortælling om en kunstners liv med Kierkegaard.

Tid og sted:
Torsdag 30. marts, kl. 19. 30, Københavns Universitet Amager, Søndre Campus Karen Blixens Plads 16 eller Njalsgade 76, Auditorium 9A.0.1

Kategorier
Afholdte foredrag Foredrag

Seeing as the Eccentric Lover: Vision, Forgiveness, and Anamorphic Movement in Kierkegaard’s “Love Hides a Multitude of Sins”

In recent years scholars have brought increased attention to the crucial role that the notion of vision plays within Kierkegaard’s Works of Love. Dr. Matthew T. Nowachek aims to continue on the same trajectory and does so by focusing on Kierkegaard’s description of the vision of the lover carrying out the work of love in forgiveness, which is developed in the discourse “Love Hides a Multitude of Sins.” With the particular vision associated with forgiveness of the other, and more specifically with the tasks Kierkegaard describes metaphorically as seeing/unseeing sin as well as hiding sin behind one’s back, the lover must undergo a certain spiritual and existential movement by which she adopts a radically new (dis)position as the condition for such seeing. In order to expand upon this dynamic in a new direction Dr. Matthew T. Nowachek draws on a further metaphor supplied by the aesthetic device of anamorphosis and the specific anamorphic movement associated with anamorphic vision.

 

NB. Dette foredrag vil blive holdt på engelsk.

Tid og sted:
Torsdag den 23. februar, kl. 19. 30, Københavns Universitet Amager, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 lokale 8 B. 1. 14

Kategorier
Afholdte foredrag Foredrag

Diagnosticerede selv – mod en kierkegaardsk reformation

Begrebet Angest reformerer Kierkegaard reformatorens egen udlægning af arvesyndslæren. Hvor Luther fastholdt, at den enkelte – som konsekvens af Adams fald – synder med nødvendighed, betoner Kierkegaard, at der er tale om et ”frit fald”. Man kan derfor ikke undskylde sig med, at det er ”synden i mig, der handler for mig”. Den enkelte må selv stå til ansvar for den synd, han bringer ind i verden.
I oplægget vover foredragsholderen den tese, at vor tids diagnosesamfund er udtryk for en genindspilning af arvesyndslæren. Diagnosen tilbyder sig i dag som en forklaring på mine handlingers tilsyneladende nødvendighed: ”Det er diagnosen i mig, der handler for mig”. Spørgsmålet er imidlertid, om denne forklaring bliver en bortforklaring af selvet? Bliver den en undskyldning for ikke at leve op til den kierkegaardske opgave at forstå sig selv i eksistens? Bliver angst og fortvivlelse noget, vi skal helbredes fra? Og endelig: Kan vi bruge Kierkegaard til at reformere ’diagnoselæren’ i vor tid?

Tid og sted:
Torsdag den 26. januar, kl. 19. 30, Københavns Universitet Amager, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 lokale 8 B. 1. 14

Kategorier
Afholdte foredrag Foredrag

Der var engang en lilje… Kierkegaard som fortolker og digter af lignelser

Hvordan kan vi tale om noget, som vi ikke kan knytte erfaringer til? Hvordan kan vi omtale Guds Rige? Foredraget inddrager Kierkegaards refleksioner over bibelske lignelser samt enkelte lignelser, han selv har digtet. Kierkegaards drøftelse af lignelsernes meddelelsesstrategi illustrerer ikke mindst hans sproglige overskud samt hans dybe indsigt i menneskets længsler og tarv.

Tid og sted:
Torsdag den 25. januar 2018, kl. 19. 30, Københavns Universitet Amager, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 eller Njalsgade 76, lokale 8 B. 1. 14