Meddelelsens kunst: Om Søren Kierkegaards eksistensmeddelelse

Objektivt accentures: hvad der sigessubjektivt: hvorledes det siges.” (s. 185)

Det kan lyde beskedent, når Søren Kierkegaard bebuder, at hans centrale anliggende er at gøre opmærksom på den enkelte eksisterende. Men i realiteten er hans anliggende vidtrækkende, da denne gøren-opmærksom på eksistens forudsætter en sproglig form, som ikke lader sig give i en direkte vidensmeddelelse. Hvorfor? Fordi ”Tidens Ulykke”, som pseudonymet Johannes Climacus kalder det i Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, er, ”at man i vor Tid formedelst den megen Viden havde glemt hvad det er at existere”.

Forfatteren Søren Kierkegaard står dermed foran opgaven: Hvordan kan eksistens og den menneskelige eksistens fremstilles sprogligt? Ironisk nok griber Kierkegaard tilbage til begrebet meddelelse for på den ene side at forlade et traditionelt formidlingsbegreb, men på den anden side at åbne for den indirekte meddelelse. Med denne form stiller Kierkegaard spørgsmålet om meddelelsens kunst, og om hvorledes eksistens lader sig fremstille i en sproglig form.

Program (13/4-2024, kl. 10-16.30 i Literaturhaus):

kl. 10: Ankomst & intro ved formanden

10.15 – 11.30

Lektor Lillian Munk Rösing: Kierkegaards stil (med gentagelsen og paradokset som karakteristiske stilfigurer).

(45 min. foredrag + 30 min. diskussion)

11.30 -11.45: Pause

11.45 – 13.00 Læsecirkel

13.00-13.45: Frokost + mulighed for at tage kage & kaffe

13.45 – 15.00

PhD. Stine Zink Kaasgaard: Tema: ”han repræsenterer Inderligheden…” (p. 273) Således forestiller Climacus sig spøgende og latterliggørende, at en Docent kunne levne ham et kommas plads i ”Systemet”. Han repræsenterer lidenskaben – og skulle alt dermed være sagt? Sagt, netop, som en konstatering, en opregning, hvori selve inderligheden, lidenskaben, ”Ironie, Pathos, Humor, Dialektik” forsvinder. Dette kan altså anslås som en dobbelt problematik. På den ene side bliver spørgsmålet, hvorledes skriver Kierkegaard således, at dette ’positive’ sprog ikke får overhånden og hvordan skriver man overhovedet inderligheden (frem)? På den anden side bliver det, hvorledes skriver og taler vi om disse tekster uden atter at gøre dem til noget, der mister fornemmelsen for dette afgørende hvorledes?

(30 min diskussion)

15.00 – 15 10: Pause (kaffe)

15:10 – 16.25:

PhD. Hermann Schmid: At sige det, der ikke lader sig sige – eller om den indirekte meddelelses fremstillingsform

(30 min diskussion)

16.25 – 16.30: Farvel og tak

Pris: 100 kroner per næse (betale ved indgangen)