Praktiske oplysninger

 

Hvornår og hvor?

Foredragene finder sted i  januar-maj og september-november. De ligger med få undtagelser altid den sidste torsdag i måneden kl. 19.30 på Søndre Campus (KUA), Det Teologiske Fakultet. Se stedet for afholdelsen af det enkelte foredrag under Aktuelt.

 

Hvad koster det?

Foredragene er gratis for medlemmer alle andre betaler 50 kroner i entré.

 

Kan jeg blive medlem?

Ja, alle Kierkegaardinteresserede kan melde sig ind. Hvordan? Halv pris til studerende og bosatte udenfor Sjælland.

 

Hvem holder foredrag næste gang?

Programmet præsenteres to gange årligt via kierkegaardselskabet.dk og Facebook. Desuden bliver medlemmer løbende holdt opdateret om inden- og udenlandsk Kierkegaardlitteratur og arrangementer.

 

Hvordan foregår det?

Foredraget begynder kl. 19.30 og består vanligvis af to dele plus en pause: Et foredrag på ca. 45 min., en pause på ca. 20 min., hvor tilhørerne har mulighed for at forsyne sig i baren, og en diskussion på ca. 45 min. Foredragsaftenen afsluttes omkring 21.30.

 

Hvem er tilhørerne?

Selskabets foredrag er vanligvis velbesøgte. Tilhørerne er meget forskellige. Alt fra faste gæster, der er kyndige ud i dele af Kierkegaards forfatterskab, til gæster med særlig interesse i aftenens emne eller bare er nysgerrige. Det faglige niveau tilstræber at lande et sted mellem det akademiske og det populære foredrag. Vi forsøger ikke at levere tunge akademiske foredrag, der ensidigt retter sig mod Kierkegaardforskere, men hvor alle med interesse for Kierkegaards tænkning føler sig velkomne!

E-mail: kontakt@kierkegaardselskabet.dk