Om “… de guddommeligt beskikkede Lærere …”, eller: Kierkegaards naturfilosofi