Kommende Foredrag

At tænke sig, mens man er. Kierkegaard og Heidegger

NB. Jens Linderoth er desværre akut forhindret. Dette foredrag vil blive holdt af Anne Louise Nielsen, sognepræst ph.d..
Torsdag, den 19. april 2018

Ville Kierkegaard og Heidegger begge tænke deres egen subjektive eksistens uden at standse den fremfor at lave en lære om eksistensen? Og hvis det at fastholde tænkningen som personlig og dynamisk var et fælles anliggende, hvor går der så i det lys væsentlige skillelinjer mellem dem? Tid

Læs mere

Jubilæumsforedrag 5. maj 2018 (NB. Dette foredrag erstatter det regulære foredrag i maj måned)

Festbidrag v/ Pia Søltoft, sognepræst, ph.d. / Festbidrag v/ Joakim Garff, direktor Søren Kierkegaard Forskningscenter, ass. prof. /Festbidrag v/ Hermann Schmidt, forfatter
Lørdag, den 5. maj 2018, kl. 15. 00–16. 30. Gratis adgang for alle interesserede.

Søren Kierkegaard Selskabet blev grundlagt den 4. maj 1948. Det er i år 70 år siden og dette jubilæum vil vi markere lørdag, den 5. maj (på Kierkegaards fødselsdag) med indlæg af Pia Søltoft og Joakim Garff, som begge er tidligere formænd for selskabet. Forfatter Hermann Schmidt

Læs mere

Kommende foredrag i efterårssemestret 2018 vil blive omtalt på hjemmesiden fra juni 2018.

omtalen følger
tid: normalt sidste torsdag i måneden , kl. 19. 30 Sted: NB. foredragene finder fremover sted i auditoriet 9 A-0-01. Læs mere

E-mail: kontakt@kierkegaardselskabet.dk