Kommende Foredrag

Hegels kritik af den tyske romantik

Foredrag v/ Jørgen Huggler, lektor. dr. phil. DPU
Torsdag, den 28. marts 2019

Omkring år 1800 kom to forskellige personkredse til at virke ind på hinanden i Jena i Tyskland, nemlig en række af hovedpersonerne i den tidlige litterære tyske romantik og i den filosofiske tyske idealisme. To vigtige personer her er digteren og kritikeren Friedrich Schlegel (1772-1829) og filosoffen

Læs mere

Kierkegaard og romantikken

Foredrag v/ Jacob Bøggild; prof. mso. SDU
Torsdag, den 25. april 2019

Tidsmæssigt falder Kierkegaard og hans forfatterskab til en vis grad sammen med den litteraturhistoriske og kulturelle epoke, vi betegner som romantikken. Og samtidig kommenterer han på den romantiske strømning i dele af sit forfatterskab – og altid med en vis distance. Så hvad er egentlig Kierkegaards relation

Læs mere

Fremmedgørelse og frigørelse – et hovedtema i romantikken

Foredrag v/ Jørgen Hass, mag. art, lektor em. SDU
Torsdag, den 23. maj 2019 (NB. bemærk datoændring på grund af Kristi Himmelfart)

Den kritik af den såkaldte tyske idealisme, som satte ind kort efter Hegels død i 1831, antog hurtigt karakter af et generelt opgør med filosofien. Det skal imidlertid ikke overses, at mange kritikeres angreb på idealismen i vidt omfang blev gennemført med de begrebslige våben, man hentede

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamlingen i Søren-Kierkegaard-Selskabet


Torsdag, den 28. marts 2019, kl. 16. 30; KUA, lokale 6B-1-36

Dagsorden for generalforsamlingen i Søren-Kierkegaard-Selskabet, torsdag, den 28. marts 2019 1) Valg af referent og ordstyrer 2) Formandsberetning 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4) Valg af bestyrelse 5) Valg af revisor 6) Sager, der efter forslag af bestyrelsen eller af andre medlemmer ønskes behandlet:                              Se

Læs mere

E-mail: kontakt@kierkegaardselskabet.dk