Kommende Foredrag

Anerkendelse, selv-anerkendelse og Gud

Foredrag v/ Kresten Lundsgaard-Leth, adjunkt i anvendt filosofi, ph.d.
Torsdag, den 28. september, kl. 19. 30

”Eksistensfilosofien skydes gerne i skoene, at den overdriver selvets individuelle frihed på bekostning af de sociale strukturer, som selvets frihed både er formet og begrænset af. I dette foredrag vil jeg præsentere en tolkning af Kierkegaards ‘Sygdommen til Døden’, der lader værkets forståelse af selvet som en

Læs mere

Kan man bygge kirke på Kierkegaard?

Foredrag v/ Kristine K. Ravn, sognepræst, cand. teol.
Torsdag, den 26. oktober, kl. 19. 30

Hvad har eksistenstænkeren, Søren Kierkegaard, at sige om fællesskabet, ikke mindst det kirkelige fællesskab? Foredraget vil undersøge hvordan – hvis overhovedet – vi i dag kan bygge kirke på Kierkegaard? Dels vil centrale steder hos Kierkegaard blive fremhævet, ikke mindst fra den såkaldte kirkekamp, dels vil foredragsholderen

Læs mere

At lytte til den indre stemme: Kierkegaard, Luther og Hannah Arendt

Foredrag v/ Claudia Welz, prof. mso. dr. teol.
Torsdag, den 30. november, kl. 19. 30

I sin tale tale om hjertets renhed ”Ved Anledningen af et Skriftemaal” (1847) belyser Kierkegaard forståelsen af det gode, det onde og menneskets ansvar. Talen karakteriseres som en sufflør, der tilhvisker tilhøreren ordet, så den enkelte ”ved sig selv, med sig selv, til sig selv for Gud

Læs mere

Der var engang en lilje… Kierkegaard som fortolker og digter af lignelser

Foredrag v/ Dorothea Glöckner, sognepræst, ph.d.
Torsdag den 26. januar 2018

Hvordan kan vi tale om noget, som vi ikke kan knytte erfaringer til? Hvordan kan vi omtale Guds Rige? Foredraget inddrager Kierkegaards refleksioner over bibelske lignelser samt enkelte lignelser, han selv har digtet. Kierkegaards drøftelse af lignelsernes meddelelsesstrategi illustrerer ikke mindst hans sproglige overskud samt hans dybe

Læs mere

E-mail: kontakt@kierkegaardselskabet.dk