Kommende Foredrag

At lytte til ens indre stemme: Kierkegaard og Luther

Foredrag v/ Claudia Welz, prof. mso. dr. teol.
Torsdag, den 1. marts 2018

I sin tale om hjertets renhed ”Ved Anledningen af et Skriftemaal” (1847) belyser Kierkegaard forståelsen af det gode, det onde og menneskets ansvar. Talen karakteriseres som en sufflør, der tilhvisker tilhøreren ordet, så den enkelte ”ved sig selv, med sig selv, til sig selv for Gud i

Læs mere

Nærvær og oprindelighed. Om Kierkegaards ontologi

Foredrag v/ Richard Purkarthofer, Dr. phil.
Torsdag, den 22. marts 2018

Kierkegaard er del af en lang tradition af filosoffer og tænkere, der prøver at svare på spørgsmålet om, hvad det vil sige, at noget eksisterer. Hos Kierkegaard tilspidser dette ontologiske spørgsmål sig på den ene side til spørgsmålet om det enkelte menneskets eksistens og på den anden

Læs mere

At tænke sig, mens man er. Kierkegaard og Heidegger

Dobbeltforedrag v/ Anne Louise Nielsen, sognepræst ph.d. og Jens Linderoth, ph.d.
Torsdag, den 19. april 2018

Ville Kierkegaard og Heidegger begge tænke deres egen subjektive eksistens uden at standse den fremfor at lave en lære om eksistensen? Og hvis det at fastholde tænkningen som personlig og dynamisk var et fælles anliggende, hvor går der så i det lys væsentlige skillelinjer mellem dem? Anne

Læs mere

Jubilæumsforedrag 5. maj 2018 (NB. Dette foredrag erstatter det regulære foredrag i maj måned)

Festbidrag v/ Pia Søltoft, sognepræst, ph.d. / Festbidrag v/ Joakim Garff, direktor Søren Kierkegaard Forskningscenter, ass. prof.
Lørdag, den 5. maj 2018, kl. 15. 00–16. 30

Søren Kierkegaard Selskabet blev grundlagt den 5. maj 1948. Det er i år 70 år siden og dette jubilæum vil vi markere med indlæg af Pia Søltoft og Joakim Garff, som begge er tidligere formænd for selskabet. ”Kierkegaard i dag” Festbidrag v/ Pia Søltoft, sognepræst, ph.d.   

Læs mere

E-mail: kontakt@kierkegaardselskabet.dk