Kommende Foredrag

Subjektivitetens æstetiske figurer

Foredrag v/ forfatter og oversætter Hermann Schmid
Torsdag, den 31. januar 2019, kl. 19. 30

Overordnet set bestemmer den uovervindelige diskrepans mellem det indre og det ydre subjektivitetens udvikling i Enten-Eller I. Ledet af motivet kærlighed ønsker oplægget at vise, hvordan denne diskrepans udspiller sig i både ‚Kierkegaards’ Mozart og Antigone-tekst, samt hos Johannes forføreren. Til syvende og sidst skal disse æstetiske

Læs mere

Thorvaldsens Kristusfigur – Kierkegaards Kristusbilleder

Foredrag v/ Margrethe Floryan, ph.d. i kunsthistorie, museumsinspektor, ph.d. KU
Torsdag, den 28. februar 2019

Den skulpturelle udsmykning af Vor Frue Kirke var et af flere store projekter i København, som billedhuggeren Bertel Thorvaldsen (1770-1844) arbejdede med under sit mangeårige virke i Rom. I foredraget vil Thorvaldsens relieffer og statuer til kirken blive præsenteret, med særligt fokus på Kristus-statuen – påbegyndt 1821

Læs mere

Hegels kritik af den tyske romantik

Foredrag v/ Jørgen Huggler, lektor. dr. phil. DPU
Torsdag, den 28. marts 2019

Omkring år 1800 kom to forskellige personkredse til at virke ind på hinanden i Jena i Tyskland, nemlig en række af hovedpersonerne i den tidlige litterære tyske romantik og i den filosofiske tyske idealisme. To vigtige personer her er digteren og kritikeren Friedrich Schlegel (1772-1829) og filosoffen

Læs mere

Kierkegaard og romantikken

Foredrag v/ Jacob Bøggild; prof. mso. SDU
Torsdag, den 25. april 2019

Tidsmæssigt falder Kierkegaard og hans forfatterskab til en vis grad sammen med den litteraturhistoriske og kulturelle epoke, vi betegner som romantikken. Og samtidig kommenterer han på den romantiske strømning i dele af sit forfatterskab – og altid med en vis distance. Så hvad er egentlig Kierkegaards relation

Læs mere

E-mail: kontakt@kierkegaardselskabet.dk